Потрібна консультація?

Залишити заявку

Залишаючи заявку, ви підтверджуєте, що прочитали Політику конфіденційності

Наші месенджери

Видалення зуба мудрості

Зубы мудрости, также известные как "восьмерки," часто становятся объектом внимания в стоматологической практике. Мы рассмотрим все аспекты, связанные с удалением зубов мудрости, начиная от того, когда это необходимо, и заканчивая этапами восстановления после процедуры. Мы также обсудим противопоказания, ценовой аспект и преимущества обращения в стоматологию ДЮНА.

Що робити з вісімками, чи потрібно видаляти зуби мудрості без причини?

Зуби мудрості, також відомі як моляри третього каналу, зазвичай починають з’являтися між 17 і 25 роками. Однак їхня поява не завжди викликає занепокоєння або проблеми. У деяких випадках вони можуть нормально вростати в ряд і служити корисною частиною жувальної системи.

Проте багато людей стикаються з неприємностями, пов’язаними із зубами мудрості, такими як біль, запалення, інфекції або зміщення сусідніх зубів. У таких ситуаціях може знадобитися видалення зубів мудрості. Важливо відзначити, що тільки досвідчений стоматолог може оцінити, чи необхідно видалити вісімки у вашому конкретному випадку. Регулярні візити до стоматолога допоможуть вам стежити за станом ваших зубів мудрості й ухвалювати рішення про подальші дії.

Коли потрібно видаляти зуб мудрості

Існує кілька конкретних ситуацій, у яких стоматолог може запропонувати видалення зубів мудрості:

 1. Біль і дискомфорт: Одна з найпоширеніших ознак необхідності видалення зубів мудрості – це біль, дискомфорт або тиск, пов’язані з їх прорізуванням. Ці симптоми можуть виникнути, якщо зуби мудрості не мають достатнього простору для нормального виходу і водночас спричиняють тиск на сусідні зуби та ясна.
 2. Пошкодження сусідніх зубів: Зуби мудрості можуть прорізуватися під неправильним кутом або в обмеженому просторі, що може призвести до пошкодження сусідніх зубів, спричиняючи біль і порушення прикусу.
 3. Запалення та інфекції: Навколо зубів мудрості можуть виникати запалення та інфекції, особливо у випадках недостатньої гігієни або обмеженого доступу до цієї ділянки. У таких ситуаціях видалення зубів мудрості може допомогти запобігти повторним інфекціям і запаленням.
 4. Кісти і пухлини: У рідкісних випадках зуби мудрості можуть спричиняти утворення кіст або пухлин у щелепі. На ранніх стадіях вони можуть бути без симптомів, але без видалення зубів мудрості, вони можуть збільшуватися в розмірах і спричиняти серйозні проблеми.
 5. План лікування ортодонтичних проблем: Іноді зуби мудрості можуть заважати проведенню ортодонтичного лікування, такого як брекети. У таких випадках їх видалення може бути необхідним для успішної корекції прикусу.

Коли не потрібно видаляти зуб мудрості

Не завжди видалення зуба мудрості є нагальною необхідністю. Існує низка ситуацій, коли можна відкласти процедуру або навіть взагалі уникнути її:

 • Правильне положення: Якщо зуб мудрості повністю прорізався і правильно встав у ряд зубів, не викликаючи болю або дискомфорту, то його можна залишити. Це проявляється у випадках, коли вісімки повноцінно виконують функції жувальних зубів і не заважають сусіднім зубам.
 • Доступність для чищення: Якщо зуб мудрості розташований у місці, де його можна легко очищати і підтримувати гігієну, то наш стоматолог може вирішити, що немає потреби в його видаленні.
 • Відсутність симптомів: Якщо у вас немає болю, набряків, запалень або інших симптомів, пов’язаних із зубами мудрості, то наш лікар може рекомендувати спостереження за ними замість відразу ж проведення процедури.
 • Науковий моніторинг: У деяких випадках стоматолог може запропонувати регулярний медичний моніторинг стану зубів мудрості, щоб виявляти будь-які зміни та вирішувати питання про видалення тільки за необхідності.

Важливо пам’ятати, що рішення про те, чи потрібно видаляти зуб мудрості, чи ні, має ухвалюватися після консультації з нашим кваліфікованим стоматологом, який оцінить вашу індивідуальну ситуацію і, з огляду на всі фактори, ухвалить найкраще рішення.

Протипоказання до видалення зубів мудрості

Хоча більшість пацієнтів може безпечно видалити зуби мудрості, є деякі протипоказання, за яких процедура може бути відкладена або вимагати особливої уваги. Ці протипоказання можуть включати:

 • Серйозні системні захворювання: У пацієнтів із серйозними системними захворюваннями, такими як серцеві проблеми, цукровий діабет або порушення згортання крові, може знадобитися спеціальна підготовка і спостереження під час видалення зубів мудрості.
 • Алергії на ліки: Якщо у вас є відомі алергії на певні ліки або анестетики, повідомте про це свого стоматолога перед процедурою.
 • Післяопераційні ризики: Деякі пацієнти можуть мати підвищений ризик ускладнень після операції, такі як інфекції або кровотеча. Це також може бути враховано під час підготовки та планування процедури.

Етапи видалення зуба мудрості

Процедура видалення зуба мудрості зазвичай складається з таких етапів:

 1. Підготовка: Перед процедурою стоматолог проводить огляд і може виконати рентгенографію, щоб визначити положення і структуру зуба мудрості.
 2. Анестезія: Пацієнту буде запропоновано місцеве знеболення, щоб зробити процедуру максимально комфортною.
 3. Видалення: Сам процес видалення може варіюватися залежно від складності випадку. Зуб мудрості може бути видалений цілком або розділений на частини для зручності.
 4. Закриття: Після видалення зуба мудрості стоматолог закриває рану швами і наносить антисептичний бинт.
 5. Післяопераційний догляд: Пацієнту буде надано інструкції з догляду після процедури, включно з прийняттям препаратів, режимом харчування та гігієнічними заходами.

В некоторых случаях они могут нормально врастать в ряд и служить полезной частью жевательной системы.

Тем не менее, многие люди сталкиваются с неприятностями, связанными с зубами мудрости, такими как боли, воспаления, инфекции или смещение соседних зубов. В таких ситуациях может потребоваться удаление зубов мудрости. Важно отметить, что только опытный стоматолог может оценить, необходимо ли удалить восьмерки в вашем конкретном случае. Регулярные визиты к стоматологу помогут вам следить за состоянием ваших зубов мудрости и принимать решение о дальнейших действиях.

Когда нужно удалять зуб мудрости

Существует несколько конкретных ситуаций, в которых стоматолог может предложить удаление зубов мудрости:

 1. Боль и дискомфорт: Один из наиболее распространенных признаков необходимости удаления зубов мудрости – это боли, дискомфорт или давление, связанные с их прорезыванием. Эти симптомы могут возникнуть, если зубы мудрости не имеют достаточного пространства для нормального выхода и при этом вызывают давление на соседние зубы и десну.
 2. Повреждение соседних зубов: Зубы мудрости могут прорезываться под неправильным углом или в ограниченном пространстве, что может привести к повреждению соседних зубов, вызывая боли и нарушение прикуса.
 3. Воспаление и инфекции: Вокруг зубов мудрости могут возникать воспаления и инфекции, особенно в случаях недостаточной гигиены  или ограниченного доступа к этой области. В таких ситуациях удаление зубов мудрости может помочь предотвратить повторные инфекции и воспаления.
 4. Кисты и опухоли: В редких случаях зубы мудрости могут вызывать образование кист или опухолей в челюсти. На ранних стадиях они могут быть без симптомов, но без удаления зубов мудрости, они могут увеличиваться в размерах и вызывать серьезные проблемы.
 5. План лечения ортодонтических проблем: Иногда зубы мудрости могут мешать проведению ортодонтического лечения, такого как брекеты. В таких случаях их удаление может быть необходимо для успешной коррекции прикуса.

Когда не нужно удалять зуб мудрости

Не всегда удаление зуба мудрости является неотложной необходимостью. Существует ряд ситуаций, когда можно отложить процедуру или даже вообще избежать ее:

 • Правильное положение: Если зуб мудрости полностью прорезался и правильно встал в ряд зубов, не вызывая болей или дискомфорта, то его можно оставить. Это проявляется в случаях, когда восьмерки полноценно выполняют функции жевательных зубов и не мешают соседним зубам.
 • Доступность для чистки: Если зуб мудрости находится в месте, где его можно легко очищать и поддерживать гигиену, то наш стоматолог может решить, что нет необходимости в его удалении.
 • Отсутствие симптомов: Если у вас нет болей, отеков, воспалений или других симптомов, связанных с зубами мудрости, то наш врач может рекомендовать наблюдение за ними вместо сразу же проведения процедуры.
 • Научный мониторинг: В некоторых случаях, стоматолог может предложить регулярный медицинский мониторинг состояния зубов мудрости, чтобы выявлять любые изменения и решать вопрос об удалении только при необходимости.

Важно помнить, что решение о том, нужно ли удалять зуб мудрости или нет, должно приниматься после консультации с нашим квалифицированным стоматологом, который оценит вашу индивидуальную ситуацию и учитывая все факторы, примет наилучшее решение.

Противопоказания к удалению зубов мудрости

Хотя большинство пациентов может безопасно удалить зубы мудрости, есть некоторые противопоказания, при которых процедура может быть отложена или требовать особого внимания. Эти противопоказания могут включать:

 • Серьезные системные заболевания: У пациентов с серьезными системными заболеваниями, такими как сердечные проблемы, сахарный диабет или нарушения свертываемости крови, может потребоваться специальная подготовка и наблюдение при удалении зубов мудрости.
 • Аллергии на лекарства: Если у вас есть известные аллергии на определенные лекарства или анестетики, сообщите об этом своему стоматологу перед процедурой.
 • Послеоперационные риски: Некоторые пациенты могут иметь повышенный риск осложнений после операции, такие как инфекции или кровотечение. Это также может быть учтено в ходе подготовки и планирования процедуры.

Этапы удаления зуба мудрости

Процедура удаления зуба мудрости обычно состоит из следующих этапов:

Подготовка: Перед процедурой стоматолог проводит осмотр и может выполнить рентгенографию, чтобы определить положение и структуру зуба мудрости.

 1. Анестезия: Пациенту будет предложено местное обезболивание, чтобы сделать процедуру максимально комфортной.
 2. Удаление: Сам процесс удаления может варьироваться в зависимости от сложности случая. Зуб мудрости может быть удален целиком или разделен на части для удобства.
 3. Закрытие: После удаления зуба мудрости, стоматолог закрывает рану швами и наносит антисептический бинт.
 4. Послеоперационный уход: Пациенту будет даны инструкции по уходу после процедуры, включая принятие препаратов, режим питания и гигиенические меры.

Як відновитися після видалення зуба мудрості

Після видалення зуба мудрості важливо дотримуватися рекомендацій стоматолога для швидкого і комфортного відновлення. Ось деякі загальні поради:

 • Спокій і відпочинок: Перші дні після процедури краще провести в спокої, уникаючи фізичної активності.
 • Дієта: Вам можуть рекомендувати м’яку дієту протягом кількох днів після процедури, уникаючи жорсткої та гострої їжі.
 • Біль і набряк: Може виникнути невеликий біль і набряк у ділянці видаленого зуба мудрості. Регулярне прийняття запропонованих препаратів допоможе впоратися з цими симптомами.
 • Гігієна: Слід дбайливо чистити зуби і рот, уникаючи безпосереднього впливу на ділянку видалення.
 • Відвідування стоматолога: Дотримуйтесь вказівок стоматолога і не пропускайте заплановані контрольні прийоми.

Переваги звернення до стоматології ДЮНА

Звернувшись до стоматології ДЮНА, ви отримаєте низку значних переваг, які роблять нашу клініку надійним вибором для ваших стоматологічних потреб:

 1. Висока кваліфікація та досвід: Наші фахівці є справжніми експертами у своїй галузі. Лікарі стоматології ДЮНА мають багаторічний досвід і постійно вдосконалюють свої навички, слідкуючи за останніми тенденціями в стоматології.
 2. Сучасне обладнання: Ми приділяємо особливу увагу використанню сучасного медичного обладнання та передових технологій. Це дає нам змогу проводити точні діагностики, максимально ефективні процедури та забезпечувати вищий стандарт якості в наших послугах.
 3. Індивідуальний підхід: Ми розуміємо, що кожен пацієнт унікальний і має свої особливості. Тому ми розробляємо індивідуальні плани лікування та надаємо персоналізовані рекомендації, враховуючи ваші бажання та потреби.
 4. Комфорт і турбота про пацієнта: Ми надаємо великого значення комфорту і догляду про пацієнтів. Наша доброзичлива і турботлива команда зробить ваш візит до клініки ДЮНА максимально приємним і безпечним.
 5. Система контролю якості: Ми дотримуємося суворої системи контролю якості, що гарантує високий стандарт медичного обслуговування та безпеку процедур.
 6. Доступність і прозорість: Ми надаємо чітку інформацію про ціни та процедури, щоб ви могли приймати інформовані рішення. Ми також прагнемо зробити наші послуги доступними для різноманітних бюджетів.

Скільки коштує видалити зуб мудрості в Одесі?

Вартість видалення зуба мудрості в Одесі може варіюватися залежно від складності випадку й обраної клініки. Рекомендується зв’язатися з нашими фахівцями для отримання точної інформації про ціни та консультації щодо вашої ситуації.

Видалення зуба мудрості – серйозна стоматологічна процедура, яка може бути необхідна в різних ситуаціях. Важливо звернутися в нашу клініку ДЮНА, щоб отримати професійну консультацію та визначити необхідність видалення зубів мудрості у вашому випадку. Дотримуючись рекомендацій нашого фахівця і піклуючись про післяопераційний догляд, ви зможете швидко і безболісно відновитися після процедури.

Записатися на консультацію до лікаря-стоматолога можна за телефонами:

Ми завжди раді Вам допомогти!

УВАГА! Прайс представлений з метою ознайомчого характеру і не несе інформації про остаточну вартість Лікування.

Остаточна вартість лікування може бути сформована стоматологом тільки після огляду.

На вартість лікування впливає тяжкість стоматологічної нозології, яка виявляється безпосередньо при
огляді на консультації ї може відрізнятися від уявлення пацієнта про свій стан, оскільки при багатьох
процесах в порожнині рота больовий синдром розвивається тільки на термінальній стадії

У вартість огляду і консультації не включені рентгенологічні методи дослідження, анестезії, ізоляційні
матеріали.

Що кажуть наші клієнти

Залишити відгук

ДЮНА

вулиця Генерала Бочарова, 23, 1, Одеса

4,4 45 reviews

 • Avatar Даша Гладких ★★★★★ місяць тому
  Нещодавно видаляла зуби мудрості у цій стоматології. Процедура пройшла безболісно, завдяки якісній анестезії. Приємним сюрпризом для мене стали доступні ціни.
 • Avatar Наташа Милькевич ★★★★ місяць тому
  Хороша клініка, але довелося трохи почекати своєї черги. В іншому все чудово.
 • Avatar Екатерина Витман ★★★★ місяць тому
  Була з дитиною на огляді у Сівкової Лариси. Чудовий лікар. Вона зробила все, щоб дитині було комфортно і вона не боялася. Залишилась задоволеною походом у стоматологію. Обов'язково прийдемо ще)))
 • Avatar Liudmyla Lazko ★★★★★ місяць тому
  Хороша стоматологія. Поставила пломбу – все швидко та безболісно. Ціни адекватні, персонал привітний. Дякуємо за відмінне обслуговування!

Потрібна консультація?

Залишити заявку

Залишаючи заявку, ви підтверджуєте, що прочитали Політику конфіденційності

Наші месенджери

Clinic
Цей сайт використовує файли cookies та сервіси збору технічних даних відвідувачів. Детальніше